Konferencija o unapređenje finansijske kontrole u javnom sektoru

0
18

U Regionalnoj privrednoj komori Zaječarskog i Borskog okruga održana je dvodnevna Konferencija o reformi lokalnih finansija, odnosno obavezi javnih preduzeća u Srbiji da preko novog softvera izveštavaju svoje osnivače, lokalne samouprave o svom poslovanju i finansijama. Na ovaj način omogućiće se uvid i nadzor u rad javnih preduzeća u Srbiji. Iz ovog projekta RELOF 2, za potrebe Ministarstva privrede,  razvijen je informacioni sistem za digitalni nadzor javnih preduzeća, koji za sada sa teritorije Zaječarskog i Borskog okruga koriste samo Opštine Knjaževac i Sokobanja.

Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF II), koji je finansirala švajcarska vlada, pruža podršku lokalnim samoupravama, a trenutno ih je u projektu 48 i odnosi se na unapređenje finansijske kontrole u javnom sektoru, na upravljanje rizicima i podršku nadzoru nad javnim preduzećima.

Projekat RELOF 2 za potrebe i u saradnji sa Ministarstvom privrede u prethodnom periodu razvio informacioni sistem koji omogućava digitalizaciju nadzora nad javnim preduzećima u Srbiji.

Ivana Teodorović, ekspert na projektu RELOF 2 kaže da je Reč je o softveru koji menja način na koji osnivači prate rad svojih javnih preduzeća, odnosno obezbeđuje bolju i efikasniju kontrolu, smanjenje mogućnosti greške i osigurava tačnost podataka.

  • Softver podržava precizno planiranje i izveštavanje o izvršenju kako aktivnosti javnih preduzeća, tako i njihovih budžeta, kontrolu troškova poslovanja javnih preduzeća i poboljšanje vidljivosti i dostupnosti podataka. Sva lokalna javna preduzeća će u budućnosti svoje osnivače, lokalne samouprave o poslovanju izveštavati putem ovog softvera. – kaže Teodorović.

Imajući u vidu značaj tema za jedinice lokalne samouprave i javna preduzeća, učesnici koferencija su članovi nadzornih odbora i rukovodstva lokalnih javnih preduzeća, kao i članovi veća i načelnici jedinica lokalne samouprave, dok su drugog dana seminara prisustvovala lica koja će ubuduće direktno raditi sa ovim softverom.

Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) je četvorogodišnja inicijativa koju podržava Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), sa ciljem da pomogne odabranim lokalnim samoupravama i nadležnim ministarstvima u primeni principa dobrog upravljanja, unapređenju lokalnih javnih finansija i nadzora nad javnim preduzećima na lokalnom nivou.

 

POSTAVI ODGOVOR

Unesite vaš komentar
Unesite vaše ime ovde